15 %

osób na świecie stanowią osoby niepełnosprawne

6 mln

osób niepełnosprawnych żyje
w Polsce 

33 %

niepełnosprawnych w Polce ma niewystarczający dostęp do rehabilitacji

200 tys.

dzieci poniżej 15 roku życia ma  trudności w funkcjonowaniu

o projekcie

WIELOWYMIAROWY SYSTEM rehabilitacji

Niepełnosprawność ruchowa prowadzi nie tylko do wykluczenia z wielu aktywności, ale przede wszystkim negatywnie wpływa na każdy aspekt życia - fizjologiczny, psychologiczny, społeczny i zawodowy. 

Celem projektu jest nowy wymiar rehabilitacji całościowej skierowany dla każdego pacjenta z deficytem ruchu. 

REHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH I KLINICZNYCH

Technologia uwzględnia wszystkie niezbędne narzędzia do reedukacji chodu. Personalizacja terapii, inteligentne rozwiązania oraz zaawansowany system telemedyczny zwiększają możliwości aktualnie prowadzonych i dostępnych praktyk rehabilitacyjnych.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Egzoszkielet wraz z akcesoriami wspomagającymi może być używany przez pacjentów w domu lub poza nim nie tylko jako urządzenie rehabilitacyjne. Umożliwia on sprawne poruszanie się w pozycji stojącej, zwiększając samodzielność oraz swobodę Użytkownika.

Placówki medyczne

Projekt zakłada wyposażenie gabinetów medycznych w nowoczesne narzędzia przeznaczone do rehabilitacji ruchowej. Dzięki zaawansowanemu systemowi telemedycznemu oraz wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości wspiera lekarzy i fizjoterapeutów w planowaniu terapii reedukacji chodu oraz kontroli i analizie postępów rehabilitacji.

REHABILITACJA XXI WIEKU

CO WYRÓŻNIA PROJEKT?

Zbieranie i analiza danych

Egzoszkielet został wyposażony w zaawansowany system czujników. Ich integracja z dedykowaną aplikacją telemedyczną umożliwia stałą kontrolę fizjoterapeuty nad ćwiczeniami wykonywanymi przez pacjenta w domu. Pacjent może realizować plan rehabilitacji o dogodnej dla niego porze, a aktywność i postępy są na bieżąco rejestrowane i dostępne dla specjalisty w formie raportu.

personalizacja

Konstrukcja egzoszkieletu została opracowana w taki sposób, by w jak największym stopniu dopasować się do pacjenta bez względu na jego budowę ciała. Wykorzystanie w projekcie technologii druku 3D umożliwia personalizację niektórych elementów egzoszkieletu i dopasowanie ich do anatomii człowieka. Takie rozwiązanie zapewnia pacjentowi wygodę podczas ćwiczeń.

dostępność

Projekt zakłada maksymalizację dostępności rozwiązania dla użytkownika końcowego - pacjenta. Egzoszkielet ma być możliwie jak najbardziej intuicyjny, dawać duże możliwości zarówno osobie poddawanej leczeniu, jak i fizjoterapeucie, a także mieć przystępną cenę, osiągalną dla osób prywatnych i podmiotów medycznych. Dzięki temu szpitale oraz placówki specjalistyczne będą mogły wyposażyć gabinety w wiele egzoszkieletów, co umożliwi efektywną rehabilitację większej ilości osób z niepełnosprawnościami kończyn dolnych.

Dla dzieci i dorosłych

Egzoszkielet został opracowany w dwóch wersjach (dla dzieci i dorosłych) oraz dostosowany do zmieniającej się anatomi człowieka. Dzięki modułowej budowie egzoszkielet może być dopasowany do wzrostu i wagi pacjenta, a także ewoluować w trakcie jego wzrostu. Mały pacjent podczas dojrzewania będzie miał możliwość zmiany egzoszkieletu na większy model, a rehabilitacja pomoże w wyrównaniu szans i lepszej adaptacji w społeczeństwie.

SYstem oparty na integralnych  elementach

Wielowymiarowy system rehabilitacji składa się z wielu urządzeń współpracujących. Dzięki nim rehabilitacja wspiera każdy aspekt życia człowieka - fizjologiczny, psychologiczny, społeczny i zawodowy. Ponadto, system został opracowany zarówno z myślą o rehabilitacji w warunkach domowych, jak i wykorzystaniu w placówkach medycznych.

Motywacja do rehabilitacji

Osoby z niepełnosprawnością kończyn dolnych mają ograniczone możliwości w zakresie poruszania się, co wyklucza je z realizacji niektórych aktywności. Jednym z przewidzianych w projekcie rozwiązań jest system wirtualnej rzeczywistości, który ma nie tylko uatrakcyjnić proces rehabilitacji najmłodszych pacjentów, ale również zwiększyć motywację do ćwiczeń.

WIELOWYMIAROWY SYSTEM REHABILITACJI

stopień zaawansowania realizacji

etapy projektu

Opracowanie nowoczesnej, mechatronicznej technologii dla osób z deficytem chodu jest realizowane w ramach czterech kluczowych etapów. 

efekty DOTYCHCZASOWYCH PRAC 

Realizacja projektu badawczo-rozwojowego to długotrwały proces. 

Sprawdź, jak wyglądały poszczególne etapy.


oPINIE O PROJEKCIE

wSPARCIE INSTYTUCJONALNE

partnerzy

Projekt został Dofinansowany 

"DreamMotion - opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w celu rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego". 

 Przedmiotem projektu są prace mające na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi umożliwiających ciągłą rehabilitację ruchową dzieci i dorosłych w warunkach zarówno klinicznych jak i domowych. Głównym założeniem jest wytworzenie kluczowych podzespołów oraz oprogramowania nowego typu, które usprawnią pracę z osobami cierpiącymi na choroby zaburzające możliwość przemieszczania się poprzez dysfunkcje układu nerwowego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

czas realizacji

01.07.2017 - 31.08.2020

wartość projektu

4 983 574,40 PLN

wartość dofinansowania

3 803 730,88 PLN

numer umowy

POIR.01.01.01-00-0028/17-00

KONTAKT

Piotr Woźniak 

Koordynator ds. medycznych

piotr.wozniak@dream-motion.pl

+48 502 121 661 

Magdalena Rudziewicz 

Koordynator projektu 

magdalena.rudziewicz@atmat.pl 

+48 501 263 758